Monthly Archives: december 2015

Välkommen till församlingens Årshögtid
6 januari kl 11

Gudstjänst med nattvard, Årskrönika, förhandlingar.

Kaffe från kl 10.15
Gemensam lunch

Årshögtid-2016