Monthly Archives: september 2018

5 augusti 2018

Niclas Nilsson predikar utifrån 1 Korinthierbrevet 12:12-26 om vår olikheter. Vi tycker ibland att våra olikheter är jobbiga och, även om vi inte erkänner det högt, lever enligt devisen ”lika barn leka bäst”. Men Guds tanke är att vi i våra olikheter ska komplettera varandra.