Monthly Archives: oktober 2018

7 oktober 2018

Niclas Nilsson predikar utifrån 1 Korinthierbrevet 9:24-26 om att inte vara så upptagen av tillvaron här och nu att vi missar att fundera på livet utifrån slutet.

I början av predikan läggs en elkabel ut som får symbolisera en tidsaxel över våra liv. Om de första få centimetrarna symboliserar våra liv i den här tillvaron så är det en väldigt liten del av våra existens utifrån evigheten betraktat.