Monthly Archives: maj 2019

5 maj 2019

Niclas Nilsson predikar om den gode Herden utifrån Johannes evangelium 10:11-16.

Några länkar, citat och kommentarer

Milgrams lydnadsexperiment

Länk till Wikipedia

Ett test för vem som är värd att följas

Den som är beredd att offra av sitt eget för att andra ska få det bättre är förmodligen mer värd att följas än den som är villig att offra andra för att själv få det bättre!

Ang. Petrus upprättelse

Joh 21:15-17 är en SÅ VACKER berättelse. Den här scenen utspelar sig efter Jesu uppståndelse. Petrus har förnekat Jesus tre gånger som Jesus förutsagt och nu är han helt bedrövad när han inser vad han har gjort.

Det finns en intressant detalj i hur Johannes återberättar den här berättelsen, även om Jesus och Petrus förmodligen inte pratade grekiska med varandra. De två första gångerna Jesus frågar Petrus om hans kärlek använder Bibeln det grekiska ordet ”agape” – ”älskar du mig?”. Ordet Agape står för självuppoffrande, ovillkorad, osjälvisk kärlek – den högsta typen av kärlek – lik den vi ser hos Jesus själv när han ger sitt liv för oss. Men Petrus vågar inte säga att de orden. Han använder ett annat ord för kärlek som inte är riktigt lika starkt; ”phileo”. Det användes ofta om kärleksfull, broderlig vänskap. Sista gången Jesus frågar ställer han sig på Petrus nivå och använder också ordet phileo – ”Har du mig kär?” Petrus utbrister ”Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär.” Poängen är att Petrus kärlek räckte. Den var inte perfekt, som Jesu kärlek, men den räckte. För varje gång Petrus uttryckte sin operfekta kärlek till Jesus så gav Jesus Petrus herdeuppdraget.

Att börja tala om att vi på olika sätt har inflytande över andra människor kan låta läskigt. Hur ser mitt exempel ut? Anser Gud mig värd att ge något vidare till andra människor? Testfrågan är inte hur perfekta vi är, utan om vi älskar Jesus. Då kommer nästa fråga; älskar jag tillräckligt? Det är väl det Jesus visar, vi kan misslyckas, vi kan vara medvetna om att vår kärlek till Jesus inte är vad den borde vara, men den räcker!

Bilden från Facebook

Be a sheep?