Välkommen till mamma/kvinnobön.

Vi ber för våra barn, egna och andras, stora som små.

Tid: Första måndagen i månaden kl 19:00

Palts. BARNRIKET, Pingstkyrkans källarvåning Bielkegatan 24 

mammabön