Category Archives: Program

18 november kl 19 ”Hämta nu styrka hos Herren”, bibel o bön
18 november 19.45 Verksamhetsråd
22 november kl 11 Gudstjänst, predikan Henrik Ahlström, nattvard