Söndag 4 juli

9:45 Parentation i Pingstkyrkan
10:00 Gudstjänst i Örtagården
19:30 Sommarkväll i Brunnskyrkan