Tisdag 5 oktober kl 19:00
Styrelsemöte

Onsdag 6 oktober kl 19:00
“One with them” – Bön i kyrkan för förföljda kristna

Söndag 10 oktober kl 10:00
Gudstjänst, predikan Hasse Andersson. Draget.