Onsdag 13 oktober kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Lördag 16 oktober kl 17:00
Träff med Screen time-gänget

Söndag 17 oktober kl 10:00
Gudstjänst med nattvard. Efterföljande församlingsmöte. Draget.