Onsdag 4 mars kl 19:00
”One with them” – bön för förföljda kristna

Fredag 6 mars kl 19:00
Världsbönedagen – Ekumenisk bön i Vintervadskyrkan

Lördag 7 mars kl 16:00
Bibelstudium med Mats-Jan Söderberg, servering

Lördag 7 mars kl 18:00
Bibelstudium med Mats-Jan Söderberg

Söndag 8 mars kl 11:00
Gudstjänst, Mats-Jan Söderberg, information om Folk & Språk

Söndag 8 mars kl 15:00
Språkcafé