Onsdag 9 mars kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 13 mars kl 10:00
Administrationsmöte