Måndag 4 mars kl 19:00
Mamma-/kvinnobön

Onsdag 6 mars kl 19:00
“Ett med dem” – Bön för förföljda kristna

Söndag 10 mars kl 11:00
Festgudstjänst

Söndag 10 mars kl 15:00
Språkcafé