Onsdag 16 mars kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium

Lördag 19 mars kl 17:00
Barnträff (från årsk. 2 och uppåt)

Söndag 20 mars kl 10:00
Gudstjänst. Predikan Duressa Teka.