Onsdag 13 mars kl 19:00
“Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Onsdag 13 mars kl 20:00
Församlingsledarmöte

Lördag 16 mars kl 18:00
En kväll om förföljda kristna i Vintervadskyrkan. Cornelia Sander från Open Doors medverkar. Berättelser, sång och musik. Servering.

Söndag 17 mars kl 11:00
Gudstjänst, predikan Niclas Nilsson. Efterföljande församlingsmöte.

Söndag 17 mars kl 15:00
Språkcafé