Onsdag 23 mars kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 27 mars kl 10:00
Gudstjänst, Open Doors