Onsdag 6 april kl 19:00
”One with them” – bön för förföljda kristna

Fredag 8 april kl 14:00-16:00
Mötesplatsen – en träffpunkt för alla

Söndag 10 april kl 10:00
Gudstjänst, predikan Madde & Tom Sirisan