Måndag 1 april kl 19:00
Mamma-/kvinnobön

Onsdag 3 april kl 19:00
”Ett med dem” – Bön för förföljda kristna

Fredag 5 april kl 19:00
Möte med Caminul Felix

Lördag 6 april kl 8:30
Gemenskapsdag tillsammans med Sion Ringarum i Pingstkyrkan Söderköping