Måndag 6 april kl 19:00
Mamma-/kvinnobön

Onsdag 8 april kl 19.00
Enkel bönesamling

Torsdag 9 april
Getsemanestund – INSTÄLLT

Långfredagen kl 10:00
Samling med sång och bön utomhus om vädret tillåter. Håll avstånd från andra, tack.

Påskdagen kl 10:00
Kort påskdagshälsning på webben