Onsdag 24 april kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Onsdag 24 april kl 20:00
Församlingsledarmöte

Torsdag 25 april kl 14:30
Sångstund på Tallgården/Gläntan

Torsdag 25 april kl 15:30
Sångstund på Dalgården

Torsdag 25 april kl 19:00
Styrelsemöte

Söndag 28 april kl 10:00
Gudstjänst med Läkarmissionen. Sång och musik med Vocalsis. Draget.

Söndag 28 april kl 15:00
Språkcafé