Måndag 25 april kl 18:00
I profetians ljus, med Hans Johansson”

Onsdag 27 april kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 1 maj kl 10:00
Gudstjänst med nattvard, predikan Niclas Nilsson