Onsdag 29 april kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 3 maj kl 10:00
Webbgudstjänst