Tisdag 3 maj

15:00 Tisdagsträffen i Vintervadskyrkan. Vårens sånger med Kalle Främberg.

17:00 “Gå för Sverige”. Samling på Hagatorget. Anders Eksmo, Fredrik Weflö, Kalle Främberg m. fl.

Onsdag 4 maj kl 19:00
”One with them” – bön för förföljda kristna

Fredag 6 maj kl 14:00
Mötesplatsen – En träffpunkt öppen för alla

Lördag 7 maj
Städdag

Lördag 7 maj kl 17:00
Screen time

Söndag 8 maj kl 10:00
Gudstjänst, predikan Niclas Nilsson