Måndag 4 maj kl 19:00
Mamma-/kvinnobön

Onsdag 6 maj kl 19:00
”One with them” – bön för förföljda kristna. Ingen samling i kyrkan utan i vars och ens hem via nätet: open-doors.se/live.

Söndag 10 maj kl 10:00
Kortare webbandakt

Söndag 10 maj kl 14:00
Utomhussamling för barnfamiljer (Ring Niclas för info 070-471 32 86)