Måndag 9 maj kl 18:30
“Måndagsgruppen” – Bön, samtal och fika

Onsdag 11 maj kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 15 maj kl 10:00
Gudstjänst i Vintervadskyrkan.