Måndag 6 maj kl 19:00
Mamma-/kvinnobön

Onsdag 8 maj kl 19:00
”Ett med dem” – Bön för förföljda kristna

Söndag 12 maj kl 10:00
Gudstjänst med nattvard, predikan Niclas Nilsson. Draget. Extrakollekt till Söderköpings kristna råd.

Söndag 12 maj kl 15:00
Språkcafé