Måndag 7 januari kl 19:00
Mamma-/kvinnobön i Barnriket

Onsdag 9 januari kl 19:00
“Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 13 januari kl 11:00
Gudstjänst med besök av Tobias och Frida Log. Predikan Niclas Nilsson.