Onsdag 13 maj kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium
Sänds på nätet. Mer information kommer.

Söndag 17 maj kl 10:00
Webbgudstjänst