Onsdag 18 maj kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Fredag 20 maj kl 14:00
Mötesplatsen – En träffpunkt öppen för alla

Söndag 22 maj kl 10:00
Gudstjänst med efterföljande församlingsmöte. Predikan Niclas Nilsson.