Måndag 13 maj kl 14:00
Sångstund på Blå porten

Onsdag 15 maj kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium

Söndag 19 maj kl 10:00
Festgudstjänst

Söndag 19 maj kl 15:00
Språkcafé