Onsdag 20 maj kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 24 maj kl 10:00
Webbgudstjänst