Måndag 23 maj kl 18:30
“Måndagsgruppen” – Bön, samtal och fika

Onsdag 25 maj kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium

Söndag 29 maj kl 10:00
Dela-med-dig-gudstjänst – var gärna med och dela en sång, en livsberättelse, en dikt eller något annat som ligger på ditt hjärta