Måndag 1 juni kl 19:00
Mamma-/kvinnobön

Onsdag 3 juni kl 19:00
”One with them”. Bön på webben: open-doors.se/live

Söndag 7 juni kl 10:00
Webbgudstjänst