Onsdag 9 juni kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 13 juni kl 10:00
Gudstjänst i Örtagården med efterföljande Draget Light (en barnsamling) efteråt i Pingstkyrkans trädgård.