Måndag 6 juni
Flygdag i Stegeborg (MAF-evenemang)

Onsdag 8 juni kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 12 juni kl 10:00
Gudstjänst i Örtagården

Söndag 12 juni kl 11:00
Samtal om barnverksamhet – Pizza med barnfamiljer och andra intresserade i Pingstkyrkan (anmälan).