Måndag 3 juni kl 19:00
Mamma-/kvinnobön i Barnriket

Tisdag 4 juni kl 19:00
Styrelsemöte

Onsdag 5 juni kl 19:00
”Ett med dem” – Bön för förföljda kristna

Lördag 8 juni kl 19:00
Möte med Missionsbåten Shalom på Stegeborgsgården

Söndag 9 juni kl 10:00
Pingstdagsgudstjänst med församlingsmöte, predikan Niclas Nilsson

Söndag 9 juni kl 15:00
Språkcafé