Onsdag 10 juni kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 14 juni kl 10:00
Friluftsgudstjänst i Örtagården, predikan Niclas Nilsson, medtag fika