Onsdag 16 juni kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 20 juni kl 10:00
Gudstjänst i Örtagården

DIGITAL NYHEMSVECKA 18-27 juni

Tema: ”Stor är vår Gud”

nyhemsveckan.se