Onsdag 15 juni kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium

Söndag 19 juni kl 10:00
Gudstjänst med nattvard. Predikan Niclas Nilsson