Onsdag 17 juni kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 21 juni kl 10:00
Webbgudstjänst