Tisdag 22 juni kl 10:30
Sångstund på Birkagården

Onsdag 23 juni kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

DIGITAL NYHEMSVECKA 18-27 juni

Tema: ”Stor är vår Gud”

nyhemsveckan.se