Onsdag 19 juni kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 23 juni kl 10:00
Gudstjänst i Vintervadskyrkan, predikan Per Sundqvist

Söndag 23 juni kl 19:30
Sommarkväll i Brunnskyrkan (Sv. K ansvariga)