Söndag 28 juni kl 10:00
Friluftsgudstjänst med Lifechurch vid brunnskyrkan