Fredag 1 juli kl 16:00
Mötesplatsen – En träffpunkt öppen för alla

Söndag 3 juli
16:00 Gudstjänst på Stegeborgsgården. Lillemor Appelvang. Förenade Brass.
19:30 Sommarkväll i Brunnskyrkan (Pingstkyrkan ansvariga)