Söndag 3 juli kl 16:00
Gudstjänst på Stegeborgsgården [Vintervad planerar]