Torsdag 27 juni kl 14:00
Sångstund på Birkagården

Söndag 30 juni kl 10:00
Gudstjänst i Pingstkyrkan med nattvard, predikan Niclas Nilsson

Söndag 30 juni kl 19:30
Sommarkväll i Brunnskyrkan (Vintervadskyrkan ansvariga)