Söndag 11 juli
10:00 Webbgudstjänst, predikan Hasse Andersson
19:30 Sommarkväll i Brunnskyrkan