Söndag 10 juli kl 10:00
Gudstjänst i Örtagården, predikan Hasse Jonsson