Torsdag 4 juli kl 14:30
Sångstund på Tallgården/Gläntan

Torsdag 4 juli kl 15:30
Sångstund på Dalgården

Söndag 7 juli kl 10:00
Gudstjänst på Stegeborgsgården, Rhode och Ulf Krusell

Söndag 7 juli kl 19:30
Sommarkväll i Brunnskyrkan (Pingstkyrkan ansvariga)