Söndag 12 juli kl 11:00
Gudstjänst på Stegeborgsgården, Agneta och Peter Richloow