Söndag 18 juli 
10:00 Gudstjänst i Örtagården
19:30 Sommarkväll i Brunnskyrkan