Söndag 18 juli 
10:00 Gudstjänst i Örtagården
19:00 Sommarkväll i Brunnskyrkan