Söndag 19 juli kl 10:00
Friluftsgudstjänst i Örtagården, medtag fika